85% van de medewerkers in de zorg ervaart fysieke klachten

Werk fysiek en emotioneel belastend

85% van de medewerkers in de Nederlandse zorg heeft te kampen met fysieke klachten. 23% van de medewerkers kan wegens rug-, nek- en schouderklachten het eigen werk niet meer uitvoeren. Bijna 80% van de zorgmedewerkers geeft aan fysiek zwaar werk te hebben. Ook ervaren zorgmedewerkers dat hun werk veel impact heeft op hun privéleven en dit heeft direct gevolgen voor hun gezondheid en verzuim. Bijna alle zorgmedewerkers geven daarnaast aan hun werk emotioneel belastend te vinden, dit leidt in 6% van de gevallen tot extreme emotionele uitputting. Aldus blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de factoren die het meest van invloed zijn op de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting binnen zorgorganisaties.

11.000 zorgmedewerkers onderzocht

Bijna 11.000 zorgmedewerkers hebben deelgenomen aan dit sectorbrede onderzoek. “We wisten al dat in de zorg het fysiotherapiegebruik en gebruik psychologische zorg hoog zijn. Nu hebben we de achterliggende problemen beter in kaart gebracht en weten we in welke richting we de oplossingen voor verbetering van de gezondheid moeten zoeken.” zegt Dominique Vijverberg, directeur Stichting IZZ.

Verbetering is mogelijk

Oplossingen zitten vooral in het verminderen van de fysieke belasting en het verbeteren van het veiligheidsklimaat voor fysieke en psychische belasting. Het gaat hierbij om het verbeteren van en het naleven van het bestaande gezondheidsbeleid. Daarnaast is de onderlinge communicatie en de ondersteuning door collega’s en leidinggevenden van belang. Opvallend is de sterke samenhang die uit het onderzoek blijkt tussen het verbeteren van het psychosociale veiligheidsklimaat op de afdeling en het terugdringen van fysieke klachten.

Vijverberg: “We kunnen er geen genoegen mee nemen dat mensen die in de zorg werken, zoveel klachten hebben. Zeker ook omdat de verwachting is dat deze klachten de komende tijd meer voorkomen gezien de vergrijzende beroepsgroep en de toenemende zorgzwaarte van patiënten.”

Investeren in gezondheid loont!

Stichting IZZ roept zorgorganisaties dan ook op om te investeren in de gezondheid van hun medewerkers. Dit levert naast gezondheidsvoordeel voor de medewerker ook een rendement op voor de werkgever. Onderzoek toont aan dat elke euro die wordt geïnvesteerd 2,50 euro oplevert aan extra duurzame inzetbaarheid van medewerkers. “Samen met deelnemende vakbonden en zorgorganisaties gaan we nu de oorzaken aanpakken.”

Bron: IZZ

Share Button
In het Archief