Arbeidsdeelname/Verzuim

Ziekte, verzuim en arbeidsongeschiktheid

Werkgevers en werknemers spreken vaak over ziek melden. Ziek zijn alleen, is niet voldoende om te verzuimen. Men moet naast ziek ook arbeidsongeschikt wegens ziekte zijn. Er moet dus een causaal verband zijn tussen de ziekte en het niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid, pas dan spreekt men van arbeidsongeschiktheid. In Nederland zijn deze afspraken in het burgerlijk wetboek (BW) vastgelegd in Art 7: 629 BW: afdeling arbeidsovereenkomst.
Heeft u uw verzuim onder controle en/of wilt u verzuim voorkomen en beperken? Logisch! Klik door naar link Preventie loont!

Cartoon, Alex van Kooten

Wat te doen bij verzuim?

Als uw medewerker ziek is en hierdoor niet kan werken, zal de medewerker zich moeten melden om te bespreken, dat er door ziekte geen arbeidsmogelijkheden zijn. Hoe uw een bedrijf daar vervolgens mee omgaat, is afhankelijk van de afspraken die u onderling heeft gemaakt. Als werkgever hoort u deze afspraken vooraf schriftelijk vast te leggen, zodat u en uw medewerker hierop kunnen terugvallen. Als u uw beleid nog niet op orde heeft, riskeert u hoge kosten en boetes. Vision at Work ondersteunt u bij het opzetten van beleid en wijst u op uw risico’s, kansen en verantwoordelijkheden. Ook kunnen we uw huidige beleid toetsen en u voorstellen doen ter verbetering.

Vragen bij verzuimmelding

Is er ziekte of heeft de medewerker behoefte aan een vrije dag?
Hoe ga ik hiermee om, wat mag ik, wat moet ik en wat kan ik als werkgever/werknemer
Kan de werknemer wel of (deels) niet functioneren of in (ander) passend (gemaakt) werk, en hoe werkt dat juridisch?
Wie is er verantwoordelijk voor de inzetbaarheid?
Wat gebeurt er als werkgever en werknemer het niet eens zijn?
Wat als het verzuim/of ziekte lijkt te komen door een verschil van mening, is het dan ziekte en hoe verder?
Kies ik als bedrijf voor de maatwerkregeling of vangnetregeling en wat zijn de verschillen?
Is een bedrijfsarts verplicht als de huisarts al is geconsulteerd?
Als de bedrijfsarts zegt dat er geen mogelijkheden zijn, ben ik dan wettelijk gezien klaar?
Hoe zit het met loon?

Als werkgever heeft u niet alleen de verplichting om het loon van een zieke medewerker twee jaar lang doorbetalen, maar u moet ook verzuimbegeleiding inzetten en aantonen dat u de re-integratie bevordert. Bij elkaar is dit een zwaar en ingewikkeld takenpakket. Vision at Work biedt u alle ondersteuning, zodat u aan al uw wettelijke verplichtingen zoals o.a. de Wet Verbetering Poortwachter voldoet. Ons uitgangspunt is dat, daar waar de medewerker mogelijkheden heeft, deze benut zullen moeten worden. De medewerker zal zo snel als mogelijk het werk hervatten bij u of bij een andere werkgever die passende arbeid heeft. Hiermee voorkomt u sancties van het UWV en behoudt uw medewerker arbeid, wat u als werkgever, kosten voor verzekeringspremies bespaart. Geïnteresseerd? Lees verder of neem contact op.

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.