Begeleiding naar werk bij verzuim, 1-e en 2-e spoor

Bij de eigen werkgever, eerste spoor

Raak het spoor niet bijster, volg de Wet verbetering Poortwachter

Raak het spoor niet bijster, volg de Wet verbetering Poortwachter

Gemiddeld is de helft van de medewerkers 1 keer per jaar door ziekte niet in staat om te werken, waardoor zij moeten verzuimen. Vaak gaat het om iets kleins en zijn de mogelijkheden voor hervatten van arbeid binnen een week aanwezig. Daar waar de arbeidsmogelijkheden wel aanwezig zijn, maar niet worden benut, ligt een kans voor verzuimreductie. Vision at Work kan u helpen bij het signaleren en aanpakken van deze quickwinst.
Medewerkers die langer arbeidsongeschikt zijn met ernstiger problematiek, moeten samen met de werkgever al het mogelijke doen om arbeidsdeelname in betaalde arbeid te realiseren. Binnen de Wet verbetering Poortwachter wordt duidelijk beschreven dat het streven is terug te keren bij de huidige werkgever, in de eigen functie. Mocht dit, vanwege medische redenen niet mogelijk zijn, dan dient de werkgever te zoeken naar andere mogelijkheden binnen het eigen bedrijf. Belangrijk is dat de werkgever en de werknemer moeten zoeken naar duurzame mogelijkheden. Duurzaam betekent dat de mogelijkheden van de medewerker (beschreven in de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)) uitgangspunt zijn. De FML bevat informatie over de belastbaarheid van de medewerker en is het startpunt om samen met betrokkenen de mogelijkheden te onderzoeken om op niveau van belastbaarheid terug te komen in structurele arbeid.
Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn
  • de werkplek aan te passen aan de medewerker
  • gedeeltelijke aanpassing van functie door de belastende taken te elimineren of te reduceren
  • de werktijden aan te passen (vooral bij ploegendiensten kan dit effectief zijn)
  • een jobcoach in te schakelen voor tijdelijke ondersteuning en de mogelijkheid een andere werkwijze aan te leren

Tweede spoor, andere werkgever

Soms is al heel snel duidelijk dat terugkeer in de eigen functie niet mogelijk zal zijn. Zodra dit duidelijk is, zullen werkgever en werknemer alles moeten inzetten om betaalde, structurele arbeid buiten de eigen organisatie te realiseren. Dit betekent dat duidelijk omschreven zal moeten worden welke arbeid passend is (FML). De medewerker zal zich moeten oriënteren op de arbeidsmarkt en omscholing kan noodzakelijk zijn.

Na 10-11 maanden
Indien onduidelijk is of de medewerker na een jaar terug zal komen in eigen functie (omdat de problematiek het werken onmogelijk maakt). Of  als de opbouw kort na het jaar niet gerealiseerd kan worden, zijn werkgever en medewerker verplicht het tweede spoor (werken buiten de eigen onderneming) te volgen. Loopbaanverkenning  met de FML als basis is noodzakelijk. Het terugkeren in eigen werk heeft dan geen prioriteit meer en stage lopen bij een ander bedrijf kan bijdragen aan het verkrijgen van andere betaalde arbeid. De werkgever heeft de plicht hier ruimte voor te geven  zolang dit de  kansen op betaald werk vergroot.

Verplichtingen werkgever en werknemer

Tijdens de periode van verzuim ten gevolge ziekte zal de medewerker er alles aan moeten doen om terug te keren naar  arbeid. Belangrijke onderdelen zijn het ondergaan van noodzakelijke curatieve behandelingen en het onderhouden van contact met de werkgever. De werkgever zal gedurende deze periode deskundigheid van deskundigen (vaak bedrijfsgeneeskundige) moeten inschakelen om te monitoren of de situatie verandert en om te laten toetsen of de mogelijkheden om beter te kunnen functioneren (noodzakelijke behandelingen) effectief worden ingezet. Ook zal er onderling overleg tussen werkgever en werknemer moeten plaatsvinden met als doel, zodra er mogelijkheden ontstaan, deze te benutten.

 

 

 

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.