Duurzame inzetbaarheid

Het gras groeit niet harder door er aan te trekken, maar door de wortels water te geven

Nederland vergrijst en ontgroent, de gemiddelde leeftijd van medewerkers stijgt binnen enkele jaren naar 50 jaar.
De weg naar vervroegde uitstroom is geblokkeerd (FLO, VUT, WIA-instroom zijn voorbij). De kosten voor instroom bij WIA worden aan uw bedrijf doorberekend via hogere premie bij verzekering of u betaalt zelf de kosten als ERD-er (Eigen Risico Drager).

Genoeg redenen om kosten te voorkomen en te investeren in uw personeel.
Zeker nu u een forse subsidie krijgt met ingang van september 2016!

Nog niet overtuigd over de kosten? Hieronder een schets:
Bij ziekte loopt u kans op een loonsanctie als u de reïntegratie of het arbeidsdeelname-proces inhoudelijk of procesmatig, onvoldoende heeft begeleid. Daarnaast blijft u langer verantwoordelijk voor kosten tengevolge van ziekte. U heeft veel onnodige indirecte kosten door productiviteitsverlies en opvang van verloren arbeidsproductiviteit. Gemiddeld genomen zijn de indirecte koste bij ziekte 2,5 (!) maal de directe kosten. Jonge medewerkers hebben een verhoogd risico op uitval en vormen zelfs een groter risico wat betreft arbeidsproductiviteit. Vijftigplussers verzuimen minder, maar bij verzuim, duurt dit verzuim (gemiddeld) langer.

Dit betekent dat u er groot belang bij heeft om samen met uw medewerkers te communiceren en vooruit te kijken en  medewerkers te boeien en te binden en waar nodig te zoeken naar mogelijkheden en vooraf bij te sturen. U voorkomt hiermee veel kosten (verzuim neemt af) en verhoogt zelfs de productiviteit (meer tevredenheid en betrokkenheid).  Nieuwsgierig? Lees dan verder over ons aanbod en mogelijkheden en download het boekje van TNO

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.