Coaching op vitaliteit

leonard Cohen, dance me to the end of  my love man en vrouw met schaduw dansende man en vrouw

Alles begint met ambitie

Het coachingstraject wordt in overleg met de te coachen persoon afgestemd op de individuele problematiek en het vergroten van de vitaliteit. Doelstelling is dat de medewerker duurzaam inzetbaar blijft en zich bewust is van zijn eigen rol wat betreft zijn gezondheid en inzetbaarheid, zodat hij betrokken blijft bij zijn werk.

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.