Work Ability Index

De Work Ability Index (WAI) is een screeningsinstrument om de inzetbaarheid van medewerkers in kaart te brengen. Op grond van de resultaten kunnen tijdige maatregelen worden genomen om uitval en arbeidsongeschiktheid te verminderen of te voorkomen.  De resultaten worden gebruikt als monitor voor de gezondheid binnen de organisatie, bijvoorbeeld ten aanzien van:

  • Het huidige arbeidsvermogen;
  • Het arbeidsvermogen in relatie tot de eisen gesteld door het werk;
  • De huidige gezondheidskundige situatie;
  • De geschatte belemmeringen in het werk veroorzaakt door gezondheid;
  • Het verzuim gedurende het laatste jaar;
  • De eigen prognose van het arbeidsvermogen over twee jaar;
  • De huidige mentale status.

Op basis van de informatie uit bovenstaande instrumenten en begeleidingstrajecten kunnen acties worden ingezet om te werken aan gezonde en vitale medewerkers, nu en in de toekomst!

Geïnteresseerd? Klik op de link of bel 06-171 525 94

 

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.