MKB in de pers

Bron: Please Payrol 

28/03/2013

MKB schuift verantwoordelijkheid af bij langdurig ziekteverzuim

MKB ondernemers zijn niet goed op de hoogte van de procedures die gevolgd moeten worden bij ziekte en verzuim van medewerkers. Dat blijkt uit het laatste deel van de MKB Barometer personeelszaken, uitgevoerd door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van Please Payroll.

Ruim 400 MKB-ondernemers beantwoordden meerkeuzevragen over de procedures en richtlijnen die gevolgd moeten worden bij ziekte en verzuim van medewerkers. In veel gevallen blijkt dat MKB’ers slecht op de hoogte zijn van de wetgeving, wat kan resulteren in vervelende financiële gevolgen voor werkgevers en hun medewerkers.

foto's

Nieuws!

MKB bedrijven zijn in de veronderstelling dat ze bij langdurig ziekteverzuim van hun medewerkers alleen te maken krijgen met ofwel de Arbodienst (29% van de respondenten) of het UWV (28%). Ondernemers weten veelal niet dat je bij langdurig ziekteverzuim in een complex speelveld belandt met het UWV, de Arbodienst of bedrijfsarts,  de accountant of boekhouder, een re-integratiebureau en verzuimconsulenten. Ook realiseert de ondernemer zich onvoldoende dat hij zelf primair verantwoordelijk is voor het nakomen van zijn reïntegratieverplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Op de vraag hoe lang een ondernemer een medewerker door moet betalen indien geen ziekteverzuimverzekering is afgesloten geeft de helft (49%) het juiste antwoord, namelijk tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst met een maximum van twee jaar. Maar daar waar het een oproepkracht betreft die ziek wordt, komen de MKB’ers veel minder goed beslagen ten ijs. De helft geeft aan dat de oproepkracht geen recht heeft op uren, terwijl deze wel degelijk recht heeft op uitbetaling van het gemiddeld aantal gewerkte uren van de laatste 13 weken.

Bij het ontstaan van dossierfouten bij langdurig zieke medewerkers, schuift 41% van de MKB ondernemers de eindverantwoordelijkheid af naar de Arbodienst. Uit dossierfouten kunnen boetes ontstaan die kunnen oplopen tot een jaar langer doorbetalen van het loon aan zieke medewerker. Deze boetes zijn altijd voor rekening van de werkgever en niet van de Arbodienst.

De vragen die Please aan de MKB’ers voorlegde in de Barometer personeelszaken hebben alle betrekking op veel voorkomende situaties waarmee een ondernemer geconfronteerd wordt als hij personeel in dienst heeft. Hans van de Ven, directeur van Please: “Het aantal ondernemers dat wel de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt, is zorgwekkend hoog. In een aantal gevallen gaat het om zaken die zeer onaangename financiële consequenties kunnen hebben.”

 

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.