Politiek ontbijt in Nieuwspoort

“Fit for work, centrum werk en gezondheid”

Deelnemers aan het politiek ontbijt

Deelnemers aan het politiek ontbijt

Op 6 juni togen diverse deskundigen (waaronder bedrijfsarts, reumatoloog, bedrijfsfysiotherapeut, verzekeringsarts, lector Arbeid en Gezondheid) patiënt, patiëntenbelangenvereniging, leden van het Ministerie SZW, VWS en Financiën, naar Nieuwspoort. Tijdens een ontbijt werd gediscussieerd en van meningen en gedachten uitgewisseld, met als doel het belang van arbeidsparticipatie voor medewerkers met spier en gewrichtsaandoeningen te onderstrepen en vergroten.
Voor meer informatie kan u klikken op
http://fitforwork.centrumwerkgezondheid.nl/fitforwork/index.php/actueel

Samen werken aan gezondheid en arbeidsdeelname

Het belang van samenwerking met een focus op arbeidsparticipatie door de diverse disciplines wordt gezien als kritische succesfactor. Samen zoeken naar mogelijkheden met werkgever, werknemer, curatieve en preventieve behandelaars creëert mogelijkheden. Kansen en successen die van groot belang zijn voor de persoon in kwestie en ook bijdragen aan een gezondere maatschappij. Mensen die werken zijn gelukkiger en zijn minder ziek. Het ministerie en de politiek zijn daarom benaderd om op beleidsmatig niveau prikkels te geven voor nog meer samenwerking en ondersteuning van het ontwikkel en implementatietraject voor arbeidsparticipatie bij mensen met chronische gewrichts- en spieraandoeningen. Flexibilisering en gezond werken zijn immers niet alleen van belang voor de medewerker, maar juist ook voor de samenleving als geheel, een verantwoordelijkheid die wij met elkaar kunnen oppakken en realiseren!

 Checklist

Checklist voor bedrijf, medewerker, curatieve- en bedrijfsgeneeskundige zorg, wordt overhandigd aan Arno Rutte.

Checklist voor bedrijf, medewerker, curatieve- en bedrijfsgeneeskundige zorg, wordt overhandigd aan Arno Rutte.

 

Aan Tweede Kamerlid, Arno Rutte,  is de checklist overhandigd. De checklist heeft als doel werk een onderdeel van gesprek te laten zijn bij de behandelaars. Daarnaast biedt zij een houvast om de gevolgen van spier- en gewrichtsklachten in relatie tot werk te bespreken bij werkgever en werknemer.  Allen (werknemer, werkgever en behandelaars)  krijgen praktische tips en adviezen, om direct mee aan de slag te gaan. Achtergrondinformatie is te lezen in het uitgebreidere document “Fit for Work handreikingen”.

Via http://fitforwork.centrumwerkgezondheid.nl/fitforwork/index.php/downloads/instrumenten is de checklist gratis beschikbaar.

Symposium

Om verdere samenwerking en arbeidsdeelname voor mensen met spier-, pees-  en gewrichtsaandoeningen te bevorderen zal een symposium worden georganiseerd. Doelgroep zijn: werkgevers (P&O), werknemers, patiënten, behandelaars in de curatieve sector en deskundigen vanuit de preventieve gezondheidszorg bij elkaar te berengen. Het symposium wordt georganiseerd op 26 september 2013 in Den Haag. Meer informatie volgt. Save the Date!

 

Share Button