Preventie, altijd beter!

Preventie voorkomt problemen, getuigt van betrokkenheid bij medewerkers en maatschappij en levert ook nog geld op!  Als u zich hierin herkent klik dan op Quick
Scan. Twijfelt u aan deze stelling  dan raden wij u aan hieronder verder te lezen.
Nederland vergrijst en ontgroent,

de gemiddelde leeftijd van medewerkers stijgt binnen enkele jaren naar 50 jaar.

De weg naar vervroegde uitstroom is geblokkeerd
(FLO, VUT, WIA-instroom zijn voorbij). De kosten voor instroom bij WIA worden aan uw bedrijf fiets achter PC

doorberekend door hogere premie bij verzekering en als u dit niet verzekerd heeft in hogere directe kosten per medewerker. Daarnaast blijft u langer verantwoordelijk voor kosten tengevolge van ziekte. U loopt kans op een loonsanctie als u de reïntegratie of het arbeidsdeelname-proces inhoudelijk of procesmatig, onvoldoende heeft begeleid. U heeft veel onnodige indirecte kosten door productiviteitsverlies en opvang van verloren arbeidsproductiviteit. Gemiddeld genomen zijn de indirecte koste bij ziekte 2,5 (!) maal de directe kosten. Jonge medewerkers hebben een verhoogd risico op uitval en vormen zelfs een groter risico wat betreft arbeidsproductiviteit. Vijftigplussers verzuimen minder, maar bij verzuim, duurt dit verzuim (gemiddeld) langer. Wanneer u bewust keuzes maakt, heeft u als werkgever op beide aspecten invloed en als u het belang hiervan ziet, kiest u voor preventie, u bespaart hiermee geld. Als u dit belang niet ziet, adviseren we u onze uitgebreidere aanpak begeleiding bij begeleiding bij arbeidsdeelname /reïntegratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.