Fysieke belasting

maan en kruiwagen vierkant

Til er niet te zwaar aan maar schat uw risico’s goed in

De hoogte van de fysieke belasting is afhankelijk van de werkhouding en de beweging van de persoon. De activiteiten die tijdens het werk voorkomen zijn: zitten, staan, lopen, liggen, duwen, trekken, dragen, hurken, bukken, strekken, reiken en knijpen. Afhankelijk van de hoeveelheid kracht, de duur van de activiteit en de variatie over de dag en de omstandigheden waarin en waaronder de activiteiten plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld koude, hitte en tijdsdruk) bepalen de zwaarte van de werksituatie. Afhankelijk van al deze factoren, is het werk veilig of is er risico op het ontwikkelen van klachten.

Klachten aan het bewegingsapparaat vormen een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsgebonden ziekteverzuim. Ruim een op de drie werknemers geeft aan al jaren last te hebben van één of meerdere chronische aandoeningen. Indien de klachten direct samenhangen met het werk, wordt er gesproken van een beroepsziekte. Beroepsziekten worden door bedrijfsartsen gesignaleerd en bij het landelijk meldpunt Centrum voor Beroepsziekten, geregistreerd. Voorbeelden van beroepsziekten zijn RSI (Repetititive Strain Injury), KANS-klachten (Klachten Arm, Nek en Schouder), rug-, nek- en hand/polsklachten.Werkgever en werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige werksitatie. Hoewel de werkgever niet altijd direct inziet dat de klachten komen door het werk, is de werkgever wordt de werkgever vaak verantwoordelijk gesteld. De werkgever heeft de plicht de arbeidssituatie zodanig in te richten dat de risico’s voor fysieke overbelasting geminimaliseerd worden. De mogelijkheden die de werkgever hiervoor heeft zijn:

Vision at Work helpt u graag verder bij de reductie van fysieke overbelasting.

 

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.