Risico Inventarisatie en Evaluatie

muis bij kaas met helm  Never give up

Als brongerichte aanpak onmogelijk is, is zelfs een muis slim. Gebruik de Persoonlijke Beschermings Middelen, werk veilig!

Elk bedrijf  is verplicht een recente RI&E te hebben. In dit document worden de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in beschreven. Zo wordt duidelijk waar de werkgever voldoende maatregelen heeft genomen of waar de werkgever de werksituatie nog moet aanpassen.  De werkgever is verplicht een plan van aanpak op te stellen, zodat de risico’s worden geminimaliseerd en gezond en veilig werken mogelijk is.

Met de RI&E en een goede implementatie in het arbo- of gezondheidsbeleid, worden medewerkers bewust van de risico’s, werken ze veilig en beperkt u de risico’s op verzuim en bedrijfsongevallen. Daarnaast voldoet u aan de verplichtingen conform  de arbowet. Hiermee bent u, als werkgever  nooit klaar, u moet blijven monitoren inventariseren en evalueren. U beschrijft dit in uw Arbo-jaarplan en Arbo-jaarverslag

Hulp nodig?

  • Is de werksituatie gewijzigd en is de huidige RI&E niet meer actueel en wilt daarom opnieuw (deels) een RI&E laten uitvoeren,
  • Wilt u een verdieping op de RI&E  zodat u brongerichte aanpak kan hanteren bij specifieke risico’s
  • Heeft u hulp nodig bij het opzetten van beleid,
  • Wilt u hulp bij de implementatie of
  • Hebben de medewerkers voorlichting nodig om bewustzijn van de risico’s te bewust te zijn en gezond gedrag te bevorderen?

Bel of mail met Vision at Work

 

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.