Duurzame werkhervatting bij medische problematiek

Bedrijfsarts

 • Beoordeelt de medische (on)mogelijkheden m.b.t. arbeid en zoekt samen met bedrijf en medewerker naar mogelijkheden om duurzame werkhervatting te bevorderen.
 • Adviseert en informeert alle betrokken personen (bedrijf, medewerker en casemanager) omtrent mogelijkheden en verplichtingen WvP.
 • Informeert alle betrokken deskundigen, verwijst door en checkt of de medewerker adequate interventie aangeboden krijgt en aanneemt.
 • Meldt beroepsziekten bij landelijk meldpunt

  bril

  Duurzame werkhervatting bekeken en beoordeeld door de bril van Wet verbetering Poortwachter

Casemanager (BIG geregistreerd)

 • Begeleidt waar nodig de opdrachtgever/organisatie bij vertaling naar arbeidsmogelijkheden en initieert en begeleidt alle betrokkenen inzake wet verbetering poortwachter  (wettelijke verplichtingen).
 • Overlegt waar nodig met bedrijfsarts en adviseert waar nodig een afspraak bij bedrijfsarts (bij verdenking van) medische problematiek
 • Bemiddelt zo nodig met curatieve sector
 • Adviseert en bemiddelt bij het inzetten van deskundigen op het gebied van Wet verbetering Poortwachter

Overige deskundigen

 • Re-integratie coach ondersteunt de medewerker bij het vinden van duurzame en passende arbeid.
 • Bedrijfsfysiotherapeut geeft persoonlijke adviezen op het gebied van werkwijze werkhouding en werkindeling en adviseert op het gebied van werplekverbetering, indien de klachten van fysieke aard zijn
 • Diëtist begeleidt bij gezond gewicht en gezonde voeding in relatie tot specifieke gezondheidsproblemen
 • Fysiotherapeut of ander deskundige begeleidt bij behandeling van fysieke problematiek
 • Arbeidsdeskundige beoordeelt met de FML  of de arbeidsmogelijkheden van de medewerker uitzicht geven op duurzame arbeid binnen eigen functie of eigen organisatie en onderbouwt (on)mogelijkheden conform WvP
 • Curatieve sector ondersteunt medewerker op het gebied van medische problematiek in relatie tot arbeid
 • Doen nader onderzoek op de werkpek met als doel psychische en fysiek belastende factoren voor de medewerker te reduceren en de werkplek zo mogelijk aan te passen aan de belastbaarheid van de medisch beperkte medewerker
 • Jobcoach, begeleiding 1-e en 2-e spoor

Producten

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.