Verhogen effectiviteit van de organisatie

Bedrijfsarts

 • Monitort en adviseert op specifieke arbeidsrisico’s in relatie tot medische problematiek en vertaalt deze naar beleidsadviezen voor het bedrijf. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd op het terrein van arbeid en gezondheid. Hij rapporteert/adviseert naar casemanager en bedrijf over de inzet/nut van andere deskundigen.
 • Geeft preventieve adviezen op organisatieniveau, gebaseerd op de gezondheidsrisico’s en de bedrijfscultuur binnen de organisatie.

  bijenvolk2

  Waar een klein volk groots in kan zijn

Casemanager (BIG-geregistreerd)

 • Ondersteunt de organisatie, coördineert op het gebied van arbeid en gezondheid en overlegt met bedrijfsarts en opdrachtgever de inzet van overige noodzakelijke deskundige(n).
 • Signaleert patronen en vertaalt dit naar preventief beleidsadvies op het gebied van arbeid en gezondheid en naar aanleiding van de verzuimgegevens

Overige Deskundigen

 • Doen nader onderzoek naar specifieke problematiek binnen de organisatie met als doel de effectiviteit en de doelmatigheid te vergroten. U kan hierbij denken aan:
 • Arbeidshygiënist (belastende factoren op werkplek, meten beoordelen en preventie)
 • Bedrijfsfysiotherapeut (fysieke werkbelasting, meten, beoordelen en groepsgerichte en afdelingsgerichte interventie)
 • Arbeids- en organisatie deskundige (psychische werkbelasting, organisatiestructuren)
 • Veiligheidskundige (beoordelen veiligheid, vooral van belang in industrie, minder relevant voor kantooromgeving)
 • Arbeidsjurist (ondersteuning  van bedrijf en medewerker bij arbeidsrecht)

Producten

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.