Wie zijn wij

Vision at Work is een netwerkorganisatie en bestaat uit betrokken deskundigen op het gebied van arbeid, gezondheid en productiviteit binnen organisaties. Onze deskundigen hebben een kritische blik, een heldere analyse en resultaatgerichte, transparante aanpak waarbij wij bedrijf en medewerker ondersteunen. Wij werken doelmatig, zijn creatief en slagvaardig. Wij werken vanuit een visie die wij helder communiceren. Vision at Work lost op wat knelt

Wat doen wij

Vision at Work verhoogt de productiviteit en stimuleert duurzaamheid. Wij voorkomen bij voorkeur problemen en werken preventief. Vision at Work biedt ondersteuning bij het vergroten van inzetbaarheid en verhoogt doelmatigheid. Wij luisteren, adviseren en ondersteunen waar nodig. Wij werken o.a. met bedrijfsgeneeskundigen, casemanagers, ergonomen, jobcoaches, bedrijfsfysiotherapeuten, Psycho Motorische Therapeuten, Bedrijfsmaatschappelijk werk en re-ïntegratiedeskundigen. Vision at Work houdt of maakt uw bedrijf en medewerker productief.

Hoe doen wij dat

Vision at Work biedt u één contactpersoon die naar u luistert, inventariseert en u adviseert. Wij bieden u waar nodig ondersteuning. De coördinator brengt u in contact met een andere professional binnen onze organisatie. Wij benoemen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, sturen op mogelijkheden en werken oplossingsgericht. Vision at Work werkt transparant, conform privacy wetgeving, inspireert en motiveert bij zowel individuele als bedrijfsmatige drijfveren en doelstellingen.