Vergroten persoonlijke effectiviteit

you are never to young to dream big

Elke verandering begint met denken in mogelijkheden

Bedrijfsarts

  • Begeleidt bij (dreigend) verzuim door medische problematiek
  • Verwijst indien nodig door naar de curatieve sector en geeft algemeen gezondheidsadvies
  • Rapporteert/adviseert naar casemanager en bedrijf over de inzet/nut van andere deskundigen in relatie tot gezondheid en arbeid

Casemanager (BIG geregistreerd)

  • Adviseert medewerker op het gebied van persoonlijke effectiviteit en coacht op gedrag
  • Legt waar nodig contacten met andere deskundigen
  • Monitort frequent verzuim en de eventuele relatie met arbeid

Overige Deskundigen

  • Coaching/begeleiding op het gebied van
  • Outplacement
  • Gedrag en persoonlijke effectiviteit
  • Persoonlijke begeleiding op psychisch, fysiek en sociaal gebied in relatie tot arbeid

 Producten

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.