Training leidinggevenden

Trainingen hebben als doel om leidinggevenden handvatten te bieden bij verzuimreductie en verzuimpreventie. Het herkennen van signalen van overbelasting, het stellen van de goede vragen, luisteren en coachen kan verzuim reduceren.

De werkgever zal zich aan de richtlijnen van het CBP (college bescherming persoonsgegevens) moeten houden. Vaak vraagt dit een andere aanpak dan men gewoon is.

Doel van de training:
De leidinggevende kan na de training
Signalen van risico op verzuim herkennen.
Het verschil tussen directief sturend en begeleidend coachen benoemen
Samen met de medewerker zoeken naar oplossingen
Een grotere bijdrage leveren aan de productiviteit
Medewerkers inspireren en motiveren tot breder kijken en denken in mogelijkheden

Resultaat:
Leidinggevende kan beter coachen op arbeidsdeelname en (laten) begeleiden bij gezond werken.
De gezondheid en de productiviteit van de medewerkers hebben aandacht
Pro-actief denken en doen worden onderdeel van het leidinggeven, verzuim wordt hiermee gemakkelijker voorkomen of beperkt.

 

Share Button
Preventief aan het werk

Wat bieden wij:
Quick scan duurzame inzetbaarheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Periodiek medisch onderzoek (PMO)
Ondersteuning opzetten en implementeren van preventiebeleid
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken op afdelingsniveau
Werkplekonderzoek en begeleiding gezond werken voor de individuele medewerker
Coaching en training duurzaam werken 

Hoe doen wij dat:
Wij komen bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin bedrijf en Vision at Work helder krijgen of er toegevoegde waarde is om samen te werken aan preventie binnen uw bedrijf. Onze werkwijze is open, transparant op het gebied van kosten en helder op het gebied van resultaat.

Wat levert het u op:
Inzicht in risico’s en een helder plan, indien gewenst met begeleiding, om de risico’s om te buigen naar meer betrokkenheid, minder uitval en verhoogde effectiviteit.